JĘZYK / LANGUAGE: polska wersja językowa  angielska wersja językowa
Nauczyciel języka angielskiego
pixel Program Bell - Kursy języka angielskiego
linia

BEZPŁATNE szkolenia z języka angielskiego lub języka niemieckiego w ramach realizacji projektu "Wielkopolska Akademia Językowa

Program your future!
 
spacer spacer spacer
spacer

BEZPŁATNE szkolenia z języka niemieckiego i możliwość podjęcia współpracy z Interkadrą oraz bezpłatne kursy angielskiego

Niemiecki dla doroslych

Zapraszamy na BEZPŁATNE szkolenia z języka angielskiego lub języka niemieckiego
w ramach realizacji projektu „Wielkopolska Akademia Językowa:)”.
Projekt przeznaczony jest dla osób pracujących, bezrobotnych lub uczących się w wieku 25+ -
ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50. roku życia - z Poznania lub
województwa wielkopolskiego z wykształceniem najwyżej średnim.

Wielkopolska Akademia Jezykowa

W ramach projektu zapewniamy 120 godzin szkoleń z języka angielskiego lub języka niemieckiego
na poziomach od A1 do C1 ( poziomy elementarne do biegłości językowej), które zakończą się
egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego poziom biegłości językowej.
Wszelkie informacje są dostępne na stronie projektu www.akademia.wgpr.pl.
Program szkoleń koncentrować się będzie na kształceniu ogólnych umiejętności językowych,
niezbędnych do sprawnego posługiwania się językiem obcym i obejmuje rozwijanie czterech
sprawności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania oraz poszerzania słownictwa
i znajomości gramatyki. Praca na zajęciach uzupełniana będzie indywidualną pracą uczestników
projektu w domu.
Zajęcia odbywać się będą 1 lub 2 razy w tygodniu (w zależności od potrzeb) w godzinach
rannych, popołudniowych lub w weekendy w grupach 12- osobowych. Jednorazowe zajęcia
będą trwać nie dłużej niż 3 godziny lekcyjne (45min) dziennie.
Średni czas kursu dla grupy: 5-10 miesięcy.
Przed szkoleniami przeprowadzone zostaną testy znajomości języka ( pisemne i ustne),
w celu kwalifikacji na odpowiedni poziom.
W trakcie szkolenia uczestnicy będą wypełniać cykliczne egzaminy wewnętrzne oraz testy dla
sprawdzenia poziomu nauczania.
Szkolenia prowadzone będą przez kadrę z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem
trenerskim.
Min. wymagany poziom obecności uczestników na szkoleniach wynosi 80%.
Po zakończonych szkoleniach uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbyciu kursu.

Rekrutacja odbywa się poprzez Szkołę Języków Obcych Program sp. z o.o. ( dawniej Program-Bell),
która również poprowadzi szkolenie z języków obcych. Jest to Szkoła z ponad dwudziestopięcioletnim
doświadczeniem w nauczaniu oraz wysokim poziomem nauczania.
Po zakończeniu szkolenia wszyscy Uczestnicy zostaną skierowani na egzamin zewnętrzny i uzyskają
certyfikat potwierdzający poziom biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu
Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Po ukończeniu kursu j. niemieckiego istnieje możliwość zatrudnienia jako Opiekun/ka Osoby Starszej w Niemczech przez Agencję Pracy i Doradztwa Personalnego InterKadra
( www.opiekunki.interkadra.pl ).

interkadra

pixel
spacer
spacer spacer spacer
linia
Program-Bell logo  
strona główna | o szkole | kursy | dla firm | obozy językowe | angielski w anglii
język polski | egzaminy cambridge | test your english | work for us | kontakt

© 1999- Wszelkie prawa zastrzeżone - Szkoła języka angielskiego PROGRAM

realizacja projektu: Paweł Sobczak i New Concept Design